Slovenský preklad modlitby optinských starcov | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Modlitba optinských starcov
Pane, daj mi s duševným pokojom
prijať všetko, čo mi prinesie nasledujúci deň.
Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej vôli.
Po celý deň ma vo všetkom poučuj a podporuj.
Akékoľvek zvesti by som dostal počas dňa,
nauč ma prijať ich so spokojnou dušou
a pevným presvedčením, že všetko je Tvoja svätá vôľa.
Vo všetkých mojich slovách a skutkoch
veď moje myšlienky a pocity.
Vo všetkých nepredvídaných situáciách
nedaj mi zabudnúť, že všetko je poslané Tebou.
Nauč ma otvorene a rozumne nažívať
s každým členom mojej rodiny,
aby som nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval.
Pane, daj mi silu preniesť útrapy prichádzajúceho dňa
a všetky udalosti počas dňa.
Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť,
nádejať sa, trpieť, odpúšťať a milovať.
Amin.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt