Duchovné čítanie, pravoslávne knihy, program bohoslužieb | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Vitajte na stránke PCO Topoľčany, Bojnice a Prievidza!

Kaplnka sv. Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského
Svätá liturgia sa koná v priestoroch bývalej základnej školy
na ul. Gagarinova 2490/13 v Topoľčanoch (vchod z dvora).


Do cirkevnej obce patria tieto mestá a obce:
Topoľčany, Prievidza, Bojnice, Diviacka Nová Ves, Handlová, Malá Čausa, Nováky, Pravenec, Bojná,
Horné Obdokovce, Krtovce, Prašice, Solčany, Tesáre, Veľké Ripňany, Vozokany, Závada.


Nedeľa 12. 06. 2022 Svätá liturgia 10:00 hod.
Päťdesiatnica - Zostúpenie Svätého Ducha
Nedeľa 19. 06. 2022 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 26. 06. 2022 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 03. 07. 2022 Svätá liturgia 10:00 hod.
KNIHA NÁVRAT METROPOLITU NEKTÁRIA
O POKÁNÍ A NÁVRATE K BOHU
UŽ V PREDAJI NA WWW.DUCHOVNE-KNIHY.SK
KNIHA O SVÄTEJ HORE ATOS S NÁZVOM
DOTYK NEBA - POTULKY PO ATOSE
UŽ V PREDAJI NA WWW.DUCHOVNE-KNIHY.SK
STAROSTI ŽIVOTA
Čítanie z Evanjelia podľa Matúša – 6, 22 – 33 (zač. 18)
Lampou tela je oko. Ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, celé tvoje telo bude v tme. Keď teda svetlo v tebe je tmou, aká bude potom sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky, ktoré nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do sýpok, ale váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? Kto z vás si môže starosťami predĺžiť život čo i len o jediný lakeť? A prečo ste takí ustarostení o svoj odev? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa ani nepradú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jedna z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní? Nuž, nebuďte ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čo si oblečieme? Veď o to všetko sa usilujú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko sa vám pridá.
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2022. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt