Duchovné čítanie, pravoslávne knihy, program bohoslužieb | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Vitajte na stránke PCO Topoľčany, Bojnice a Prievidza!

Kaplnka sv. Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského
Svätá liturgia sa koná v priestoroch bývalej základnej školy
na ul. Gagarinova 2490/13 v Topoľčanoch (vchod z dvora).


Do cirkevnej obce patria tieto mestá a obce:
Topoľčany, Prievidza, Bojnice, Diviacka Nová Ves, Handlová, Malá Čausa, Nováky, Pravenec, Bojná,
Horné Obdokovce, Krtovce, Prašice, Solčany, Tesáre, Veľké Ripňany, Vozokany, Závada.


Nedeľa 10. 10. 2021 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 17. 10. 2021 Svätá liturgia 10:00 hod.
Nedeľa 24. 10. 2021 Svätá liturgia 10:00 hod.

JUBILEUM 20 ROKOV KŇAZSKEJ VYSVIACKY
O. JÁNA ZOZUĽAKA, SPRÁVCU PCO TOPOĽČANY
KNIHA O SVÄTEJ HORE ATOS S NÁZVOM
DOTYK NEBA - POTULKY PO ATOSE
UŽ V PREDAJI NA WWW.DUCHOVNE-KNIHY.SK
POVOLANIE PRVÝCH UČENÍKOV
Čítanie z Evanjelia podľa Matúša 5, 1 – 11 (zač. 17)
Raz, keď stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa k Nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Pri brehu zbadal stáť dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trochu odrazil od brehu. Sadol si a z lode učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Odplávaj na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale pretože to hovoríš Ty, spustím siete.“ Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Dali znamenie spoločníkom na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve lode naplnili tak, že sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Isusovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, ktorí boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Isus povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, zanechali všetko a išli za ním.
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2021. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt