Duchovné čítanie, pravoslávne knihy, program bohoslužieb | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Vitajte na stránke PCO Topoľčany, Bojnice a Prievidza!

Kaplnka sv. Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského
Svätá liturgia sa koná v priestoroch bývalej základnej školy
na ul. Gagarinova 2490/13 v Topoľčanoch (vchod z dvora).


Do cirkevnej obce patria tieto mestá a obce:
Topoľčany, Prievidza, Bojnice, Diviacka Nová Ves, Handlová, Malá Čausa, Nováky, Pravenec, Bojná,
Horné Obdokovce, Krtovce, Prašice, Solčany, Tesáre, Veľké Ripňany, Vozokany, Závada.


Nedeľa 02. 05. 2021 Paschálna utreňa 09:00 hod.
Svätá liturgia s posvätením paschálnych pokrmov 10:00 hod.
Zmŕtvychvstanie Isusa Christa
Nedeľa 09. 05. 2021 Svätá liturgia 10:00 hod.
KNIHA O SVÄTEJ HORE ATOS S NÁZVOM
DOTYK NEBA - POTULKY PO ATOSE
UŽ V PREDAJI NA WWW.DUCHOVNE-KNIHY.SK
NEDEĽA APOŠTOLA TOMÁŠA - ANTIPASCHA
Čítanie z Evanjelia podľa Jána – 20, 19 – 31 (zač. 65)
V ten istý deň, teda prvý deň po sobote, keď sa zvečerilo a učeníci zo strachu pred Židmi boli zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Isus, postavil sa do stredu a povedal im: „Pokoj vám!“ Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Isus im znova povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Svätého Ducha. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené, tým, ktorým zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Isus. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ Po ôsmich dňoch boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Isus, hoci dvere boli zatvorené, postavil sa do stredu a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Daj sem prst a pozri moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Isus mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blažení tí, ktorí nevideli, a uverili.“ Isus urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale tieto sú zapísané, aby ste uverili, že Isus je Christos, Boží Syn, a keď uveríte, aby ste mali život v jeho mene.
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2021. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt