Aktuality z pravoslávneho sveta | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Knižná novinka – Starec Paisij Svätohorský

Na slovenskom knižnom trhu sa objavila dlho očakávaná kniha Starec Paisij Svätohorský, ktorá na rozdiel od prvej knihy Život starca Paisija Svätohorského poskytuje stručný opis života tohto známeho gréckeho mnícha a prináša jeho múdre poučenia o boji so zlými myšlienkami, o morálnom očistení duše človeka, podopreté učením svätých Otcov. Kniha, ktorá krátko po vydaní v gréckom jazyku bola preložená do šestnástich jazykov, ponúka pohľad starca Paisija na Božiu spravodlivosť, Božiu prozreteľnosť, modlitbu, pokoru a trpezlivosť. Sú v nej tiež užitočné rady o rodinnom živote, usmernenia v spoločenskom konaní a odpovede na otázky osobného života. Všetky objasňované témy starec obohacuje príkladmi z bežného života, ktoré knihe dodávajú neopakovateľný ráz. Kniha dáva čitateľovi možnosť zastaviť sa pri každej myšlienke, precítiť hĺbku múdrych starcových slov a nájsť odpovede na otázky spojené so svojím vlastným životom.
Duchovná radosť v Topoľčanoch

Dňa 14. novembra 2015 sa v pravoslávnej cirkevnej obci Topoľčany uskutočnil chrámový sviatok svätého Arsénia Kappadockého. Svätá liturgia sa konala o 10:00 hodine ráno pri ostatkoch svätého Arsénia v kaplnke svätého Arsénia Kappadockého a svätého Paisija Svätohorského. Zavŕšením svätej liturgie bola svätá Eucharistia, ku ktorej pristúpili mnohí pravoslávni kresťania. Prítomní veriaci sa po svätej liturgii poklonili ostatkom svätého Arsénia, ktorý svojimi modlitbami zázračne uzdravoval ľudí z rôznych telesných i duševných chorôb. Bola to veľká duchovná radosť nielen pre veriacich z cirkevnej obce Topoľčany, ale aj pre všetkých, ktorí sa zúčastnili na tomto krásnom chrámovom sviatku. Duchovnú atmosféru umocnil nádherný spev cirkevného zboru zo Zvolena.
Ohromujúci zázrak v Jeruzaleme 2015

Dňa 11. apríla 2015 sa počas schádzania Blahodatného ohňa v chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme nad zapálenými sviečkami veriacich kresťanov objavili stovky ohnivých krížov. Tento jedinečný úkaz je zachytený na videu, ktoré prostredníctvom mobilného telefónu natočila mladá vychovávateľka arménskeho pôvodu Hasmig Kalaydjian, trvalo žijúca v Jeruzaleme. Nad zapálenými sviečkami je vidieť žiarivé ohnivé kríže, ktoré vychádzajú z plameňov sviečok a majú výšku dva až tri metre. V podstate každý veriaci, ktorý drží zapálenú sviečku, bez toho, aby o tom vedel, drží zároveň aj ohnivý kríž Blahodatného ohňa. Je to prvýkrát, čo bol zaznamenaný tento zvláštny úkaz.
Novinka: Vyšla kniha Život starca Arsénia Kappadockého

Kniha Život starca Arsénia Kappadockého opisuje život askétu, ktorý žil a pôsobil koncom 19. a začiatkom 20. storočia v Kappadokii na východe Turecka. Autorom knihy je starec Paisij Svätohorský, jeden z najväčších askétov 20. storočia, ktorý svojím strhujúcim životom oslovil milióny čitateľov na celom svete. Rovnako strhujúci je aj život starca Arsénia, za ktorým prichádzali mnohí ľudia s rôznymi duchovnými a telesnými problémami. Všetkým pomáhal slovami, príkladom i modlitbou.
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2023. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt