Aktuality z pravoslávneho sveta | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
V Jeruzaleme zišiel Blahodatný oheň

Tak, ako každý rok, aj tohto roku zišiel Blahodatný oheň v chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme o 13:16 stredoeurópskeho času. V chráme bolo prítomných 10 000 pravoslávnych veriacich z celého sveta. Radosť, ktorú zažili, je neopísateľná. Počas prvých minút tento nestvorený Boží oheň nepálil. Nech máme požehnanie Trojjediného Boha.
Christos voskrese! Voistinu voskrese!
Záznam na www.youtube.com.
Priamy prenos zostúpenia Blahodatného ohňa v Jeruzaleme

Dňa 11. 4. 2015 (v sobotu) približne o 13:00 hod. nášho času je možné sledovať priamy prenos zostúpenia Blahodatného ohňa v Jeruzaleme prostredníctvom kanálu televízie NTV na internetovej stránke www.ntv.ru.

Večer toho istého dňa o 21:30 nášho času je možné sledovať priamy prenos z paschálnej bohoslužby v chráme Christa Spasiteľa v Moskve na internetovej stránke www.1tv.ru.
Krestopoklonná nedeľa

Dňa 15. 3. 2015, v tretiu (Krestopoklonnú) nedeľu Veľkého pôstu, si pravoslávni veriaci na cirkevnej obci Topoľčany uctili svätý Christov kríž, ktorý ozdobili živými kvetmi. Po svätej liturgii si veriaci z kaplnky svätých Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského zobrali kvety od čestného kríža ako požehnanie do svojich domov. Nech Boh ochraňuje všetkých veriacich, ktorí preukazujú úctu krížu, na ktorom bol ukrižovaný náš Spasiteľ Isus Christos.
Posvätenie prvého chrámu svätého Paisija Svätohorského

V piatok 23. januára 2015 bol v Limassole na Cypre posvätený chrám svätého Arsénija Kappadockého a svätého Paisija Svätohorského.
Táto cirkevná udalosť, ktorá sa uskutočnila desať dní po kanonizácii starca Paisija Svätohorského, veľkého súčasného svätého, je splnením dávnej túžby limasolského metropolitu Atanáza pripojiť svätého Paisija k ochrancom chrámu spolu so svätým Arsénijom Kappadockým a ctihodnými mučeníkmi Varachisiom a Jonášom.
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2023. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt