Aktuality z pravoslávneho sveta | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Knižná novinka - Život starca Paisija Svätohorského

Na slovenskom knižnom trhu sa konečne objavila dlho očakávaná novinka – Život starca Paisija Svätohorského, ktorá opisuje neuveriteľný život človeka – gréckeho mnícha, známeho na celom svete. Ide o bestseller, ktorý dokáže s prehľadom osloviť rôzne typy čitateľov. Originál životopisu bol pôvodne napísaný v gréckom jazyku a za niekoľko mesiacov sa predalo viac ako pol milióna výtlačkov. Tento príbeh bol preložený do viacerých svetových jazykov.
Sviatok svätého Nikolaja Divotvorcu

Dňa 19. 12. si Pravoslávna cirkev podľa juliánskeho kalendára pripomína sviatok svätého Nikolaja Divotvorcu. Tento veľký svätý sa narodil v roku 250 v Malej Ázii. Jeho rodičia boli zbožní a pomerne bohatí, no obaja mu zomreli, keď bol ešte malé dieťa. Jeho vážnosť ho odmala urobila veľmi známym. Biskupom v Lykii bol v tom čase jeho strýko a aj on sa volal Nikolaj. Keď Nikolaj vyrástol, jeho strýko ho povolal k službe Pánovi a keď videl jeho ochotu slúžiť Cirkvi, vysvätil ho na kňaza. Jeho pomocná ruka, dobrosrdečnosť a miernosť zachraňovali mnohých kresťanov. Tento svätý sa stal známym vďaka záchrane troch mladých dievčat pred hriechom. Neskôr ho Boh vybral, aby sa stal biskupom v meste Myra v Lykijskej oblasti. Zomrel v roku 330 v meste Myra. Je patrónom námorníkov.
Noví svätí Pravoslávnej cirkvi

Dňa 27. novembra 2013 konštantínopolský patriarchát zaradil medzi svätých starca Porfýria a jeromnícha Meletia z Rodosu.

Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2023. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt