Knižná novinka – Starec Paisij Svätohorský | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Knižná novinka – Starec Paisij Svätohorský
Na slovenskom knižnom trhu sa objavila dlho očakávaná kniha Starec Paisij Svätohorský, ktorá na rozdiel od prvej knihy Život starca Paisija Svätohorského poskytuje stručný opis života tohto známeho gréckeho mnícha a prináša jeho múdre poučenia o boji so zlými myšlienkami, o morálnom očistení duše človeka, podopreté učením svätých Otcov. Kniha, ktorá krátko po vydaní v gréckom jazyku bola preložená do šestnástich jazykov, ponúka pohľad starca Paisija na Božiu spravodlivosť, Božiu prozreteľnosť, modlitbu, pokoru a trpezlivosť. Sú v nej tiež užitočné rady o rodinnom živote, usmernenia v spoločenskom konaní a odpovede na otázky osobného života. Všetky objasňované témy starec obohacuje príkladmi z bežného života, ktoré knihe dodávajú neopakovateľný ráz. Kniha dáva čitateľovi možnosť zastaviť sa pri každej myšlienke, precítiť hĺbku múdrych starcových slov a nájsť odpovede na otázky spojené so svojím vlastným životom.

Život starca Paisija a krásy Svätej Hory Atos približuje čitateľovi 72 strán farebných a množstvo čiernobielych fotografií. Kniha je preložená z gréckeho jazyka a má 386 strán. Autorom prekladu je prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., ktorý pôsobí na katedre filozofie FF UKF v Nitre. Kniha môže poslúžiť ako nádherný vianočný darček.

Názov:				Starec Paisij
Autor:				Jeromních Christodoulos Svätohorský
Počet strán:			386
Rozmery:			147 x 218 mm (formát A5), pevná väzba
ISBN:				978-80-971806-2-1
Vydavateľstvo:		Futurum primum, 2015

 

Ján Zozuľak
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt