Pustovnícky život Antona Veľkého | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Pustovnícky život Antona Veľkého
„Blažený je pustovnícky život, ktorý túži po dosiahnutí Božej lásky,“ povedal Anton Veľký a usadil sa pri prameni v horách, na pravom brehu rieky Níl. Len nebeské vtáky mu robili spoločnosť a Božia láska naplňovala jeho dušu.

– Čo budeš jesť? Kde budeš spať? Čo budeš robiť v zime? Počul syčanie hada pri ľavom uchu.

– Pozrite sa na nebeské vtáctvo, povedal s dôrazom a radosťou Anton a prežehnal sa.

Bolo to jeho prvé veľké a dôležité víťazstvo. Neskôr, pravdaže, nasledovalo mnoho ďalších. Takto žil spokojne s modlitbou, prácou a duchovným zdokonaľovaním sa, ponorený do Božej blahodati.

Boh sa mu stále postaral o trošku jedla. Dnes chutné bylinky. Zajtra dva zemiaky. Tri – štyri datle na ďalší deň. Sláva Bohu! „Náš nebeský Otec sa stará o všetkých“ – aj o vtákov, pripomínal si neustále slová Pána pri rôznych udalostiach a presvedčoval sa o ich pokračovaní „a o koľko viac sa stará o nás.“

– Ó, blažený a slobodný život v Božej láske, hovorieval a jeho tvár žiarila od radosti a pokoja.S chuťou týchto sladkých plodov sa jeho duša neustále povznášala k nebeskému Otcovi.

JÁN ZOZUĽAK: Drahokamy múdrosti. Karyes - Svätá Hora Atos, 2005.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt