Evanjelium na nedeľu o slepom | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Nedeľa o slepom
Evanjelium podľa Jána 9, 1 – 38 (zač. 34)
Ako šiel, zbadal človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho opýtali: „Učiteľ, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia?“ Isus odpovedal: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. Musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta.“ Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel ním oči slepého a povedal mu: „Choď, umy sa v nádrži Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, ktorí ho predtým videli, že bol slepý, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní hovorili: „Podobá sa na neho.“ On sám povedal: „Ja som to.“ Opýtali sa ho: „Ako sa ti otvorili oči?“ On odpovedal: „Človek menom Isus urobil blato, potrel mi oči a povedal: ‚Choď k nádrži Siloe a umy sa!‛ Šiel som teda a keď som sa umyl, začal som vidieť. Opýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem.“ Toho predtým slepého priviedli k farizejom. V ten deň, keď Isus urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota, preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. On im odpovedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ Niektorí z farizejov hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní hovorili: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A vznikla medzi nimi roztržka. Znova sa opýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Ako si vysvetľuješ, že ti otvoril oči?“ On im odpovedal: „Je prorok.“ Židia však neverili, že bol slepý a začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: „Je to váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?“ Jeho rodičia im odpovedali: „Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý, ale nevieme ako teraz vidí, a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Je dospelý, jeho sa opýtajte, sám bude hovoriť o sebe.“ Jeho rodičia to povedali preto, lebo sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každého, kto by ho vyznal ako Mesiáša, vylúčia zo synagógy, preto jeho rodičia povedali: „Je dospelý, jeho sa opýtajte.“ Nuž, druhýkrát zavolali človeka, ktorý bol slepý, a povedali mu: „Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešny.“ On im odpovedal: „Neviem, či je hriešny, ale viem, že som bol slepý a teraz vidím.“ Zase sa ho opýtali: „Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči?“ Odpovedal im: „Už som vám to povedal, ale nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi?“ Vysmiali sa mu a povedali: „Ty si jeho učeník, ale my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme, odkiaľ je.“ Ten človek im povedal: „Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je zbožný a plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby nebol od Boha, nemohol by nič urobiť.“ Odpovedali mu: „Ty si sa celý v hriechoch narodil a nás poúčaš?“ A vyhnali ho von. Isus sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Božieho Syna?“ On mu odpovedal: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Isus mu povedal: „Už si ho videl, je to ten, ktorý sa s tebou rozpráva.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt