Svätý veľkomučeník Juraj vyháňa draka | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Svätý veľkomučeník Juraj a drak
Svätý veľkomučeník Juraj je jedným z najväčších a najznámejších mučeníkov prvých kresťanských dôb. Žil v dobe panovania cisára Diokleciána (285 – 305) a pochádzal z bohatej kresťanskej rodiny. Keď dovŕšil osemnásť rokov, bol povolaný do armády cisára Diokleciána.

V tom čase Rimania viedli ťaženie proti Peržanom. Juraj v boji preukázal veľkú udatnosť a odvahu, bol povýšený do hodnosti dôstojníka a velil oddielu tisícov mužov. Počas návratu jeho armáda prešla okolo mesta Alagia v oblasti Attaleia a zastavila sa pri jednom jazere, aby sa zvieratá napili vody. Na brehu jazera Juraj stretol dievčinu, ktorá žalostne plakala kvôli zlu, ktoré sa jej prihodilo. Juraj nechápal, prečo plače, preto ju požiadal, aby mu vysvetlila dôvod svojho žiaľu. Vtedy sa od nej dozvedel, že tam v jazere žije odporný drak, ktorý každý deň vychádza z vody a kŕmi sa ľudským mäsom, pretože kráľ mesta, menom Selvios, nemá moc oslobodiť toto miesto od šelmy a vydal príkaz, aby jej každý deň prinášali jedno živé dieťa z každej rodiny tej oblasti. Keďže drak požral všetky deti v meste, v ten deň bol rad na túto dievčinu, ktorá bola dcérou panovníka. Pohanský panovník prišiel s množstvom ľudí k bránam mesta a zďaleka chcel sledovať mučenie svojej milovanej dcéry.

Keď si to všetko Juraj vypočul, kľakol si na kolená a modlil sa k Bohu, aby mu dal silu oslobodiť toto miesto od strašnej šelmy. O chvíľu sa voda v jazere rozvírila a drak vyšiel von. Zamieril na miesto, kde čakala dievčina, ktorá keď zbadala šelmu, začala plakať a zúfalo kričať. V tej chvíli Juraj pricválal na koni, zastavil sa pred šelmou a veľmi pokojne urobil znamenie kríža. Strašný drak okamžite spadol k nohám Jurajovho koňa a zakrvavený sa zviechal. Juraj sa obrátil k dievčine, prikázal jej rozviazať si opasok, zviazať šelmu a ťahať ju do mesta. Keď Juraj z dievčinou, ktorá ťahala šelmu, prišli do mesta, všetci ľudia na čele s pohanským panovníkom uverili v pravého Boha a chceli sa stať kresťanmi. Juraj sa poďakoval Bohu, zodvihol ruku a kopijou zasadil smrteľný úder drakovi. Juraj pozval do tohto mesta biskupa Alexandra z Antiochie a ten pokrstil okolo 45 000 ľudí.
JÁN ZOZUĽAK: Christovi bojovníci. Karyes - Svätá Hora Atos, 2006.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt