Evanjelium na nedeľu Päťdesiatnice | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Nedeľa Päťdesiatnice - Zostúpenie Svätého Ducha
Evanjelium podľa Jána – 7, 37 – 52; 8, 12 (zač. 27)
V posledný, veľký deň sviatku Isus vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije. Prúdy živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo.“ To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, ktorí v neho uverili. Lebo ešte nemali Svätého Ducha, pretože Isus ešte nebol oslávený. Mnohí zo zástupu, keď počuli tieto slová, hovorili: „Tento je naozaj prorok.“ Iní tvrdili: „On je Christos (Mesiáš).“ Ďalší hovorili: „Vari Christos príde z Galiley? Či Písmo nehovorí, že Christos vzíde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid? A tak vznikla pre neho v zástupe roztržka. Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich opýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ Sluhovia odpovedali: „Človek takto nikdy nehovoril, ako on.“ Farizeji im vyčítali: „Aj vy ste sa dali zviesť? Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizejov? Je prekliaty tento zástup, ktorý nepozná zákon!“ Nikodím, jeden z nich, ktorý v noci prišiel za ním (Isusom), im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí?“ Odpovedali mu: „Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že prorok nepríde z Galiley.“ Isus im znova povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.“
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2023. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt