Evanjelium o starostiach života | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Starosti života
Evanjelium podľa Matúša – 6, 22 – 33 (zač. 18)
Lampou tela je oko. Ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, celé tvoje telo bude v tme. Keď teda svetlo v tebe je tmou, aká bude potom sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky, ktoré nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do sýpok, ale váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? Kto z vás si môže starosťami predĺžiť život čo i len o jediný lakeť? A prečo ste takí ustarostení o svoj odev? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa ani nepradú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jedna z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní? Nuž, nebuďte ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čo si oblečieme? Veď o to všetko sa usilujú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Najprv hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko sa vám pridá.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt