Evanjelium o uzdravení stotníkovho sluhu | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Uzdravenie stotníkovho sluhu
Evanjelium podľa Matúša – 8, 5 – 13 (zač. 25)
Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: „Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi.“ A Isus mu hovorí: „Ja prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha sa uzdraví. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému: Choď!, tak ide, a inému: Poď!, tak príde, a svojmu sluhovi: Urob to!, tak to urobí.“ Keď to Isus počul, začudoval sa a tým, ktorí ho nasledovali, povedal: „Ozaj, hovorím vám, že takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a v Nebeskom kráľovstve budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Isus povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu sa jeho sluha uzdravil.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2023. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt