Ctihodný Dávid | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Ctihodný Dávid
– Čo tam robíš, otče?
– Chcem sa cítiť ako nebeské vtáky, bezstarostný, oddaný starostlivosti Boha Otca. Preto si budujem hniezdo na tomto mandľovníku. Nie je potrebné nájomné ani ďalšie výdavky. Chcem žiť ako vtáky.
– A v zime čo urobíš s chladom?
– To, čo robia vtáky.
– A v lete čo urobíš s horúcim slnkom?
– To isté, čo vtáky.
Ctihodný Dávid teda urobil svoje hniezdo na mandľovníku v Tessalonikách, vysoko, v blízkosti pevnosti mesta a odtiaľ opäť ako vták svojou jednoduchosťou a dobráctvom, svojou askézou a sladkosťou, svojou pokornou a milou rečou povzbudzoval duše a kládol do nich vôňu kvetov a spev vtákov.
– Nestarajte sa. Na vtákoch a kvetoch uvidíte Božiu lásku.
Ľudia si ho veľmi obľúbili, ale najviac ho miloval Boh, ktorý svoju lásku preukázal darom konania zázrakov, ktorými Dávid pomáhal upevniť vieru mnohých.
Ľudia často prinášali chorých pod mandľovník. Dávid k nim zostupoval, s láskou na nich hľadel a s nehou na nich kládol ruky.
– Blahodaťou a mocou Pána a Boha, Spasiteľa nášho Isusa Christa, buďte uzdravení, hovoril a žiarila jeho svätá tvár.
A hľa, chorí sa uzdravovali a s vďačnosťou odchádzali domov.
– Vzdajte Bohu slávu, hovoril svätý askéta a naplňoval sa blaženosťou.
Chýr o ňom došiel až ku kráľovi, ktorý si ho pozval k sebe.
– Akou mocou činíš tieto zázraky?
– Mocou Všemohúceho.
– Kto je to?
– Pán Isus.
– Dajte mu do dlaní horúce uhlíky, aby som videl jeho všemohúceho Boha.
Vojaci mu dali do rúk žeravé uhlie.
– Dajte mi aj ladan, povedal Dávid nebojácne.
Vojaci mu s prekvapením nasypali ladan na žeravé uhlíky. Svätý zodvihol svoje oči k nebesiam a začal okurovať s ohňom vo svojich dlaniach, pričom spieval:
– Veľký si, Pane, ó obdivuhodné sú Tvoje skutky. Žiadne slovo nemôže vyjadriť Tvoju Veľkoleposť.
Všetci boli dojatí a uctili si svätého divotvorcu, jemného a usmievavého askétu, ctihodného Dávida.
JÁN ZOZUĽAK: Drahokamy múdrosti. Karyes - Svätá Hora Atos, 2005.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2021. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt