Poučenia svätého Nikolaja Velimiroviča o spovedi | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Svätý Nikolaj Velimirovič: O spovedi
... Píšeš mi, že sa chceš dozvedieť, aká nevyhnutná je spoveď. Uvádzaš, že skôr si sa spovedal často, ale teraz si prestal, lebo ktosi sa z teba vysmial. Nemal si to urobiť. Veď koho svet nevysmial? Či nepoznáš slová: „Beda tomu, kto sa bude smiať tu, pretože tam bude plakať a nariekať!“

Uvádzaš, že sa venuješ vinici. A darí sa jej, lebo sa o ňu staráš a obrábaš ju. Ale ak by si niekto všimol tvoju vinicu a vysmial by sa z teba, pretože ju starostlivo obrábaš a staráš sa o ňu, prestal by si sa o ňu starať? Určite nie.

Ako si mohol prestať starať sa o svoju dušu, ktorá je cennejšia ako všetky vinice na svete? Keď zomrieš, len svoju dušu vezmeš so sebou! Svoju vinicu necháš tu. Starostlivosť o kultiváciu duše je dôležitejšia ako všetky iné. Len námaha o vlastnú dušu má hodnotu vo večnom živote, preto ťa prosím: Kajaj sa a začni sa zase spovedať.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt