Načálo obýčnoje | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Obvyklý začiatok

Sláva Otcovi i Synovi i Svätému Duchu i teraz i vždy i na veky vekov. Amin.

Sláva Tebe Bože náš, sláva Tebe.

Kráľ nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, ktorý si všade a všetko napĺňaš, Poklad dobra a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a zachráň, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
3x

Sláva Otcovi i Synovi i Svätému Duchu i teraz i vždy i na veky vekov. Amin.

Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť naše hriechy. Vládca, odpusť naše neprávosti. Svätý navštív a vylieč naše choroby, pre Tvoje meno.

Pane, zmiluj sa.
3x

Sláva Otcovi i Synovi i Svätému Duchu i teraz i vždy i na veky vekov. Amin.

Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy i na veky vekov. Amin.

Pane, zmiluj sa.
12x

Sláva Otcovi i Synovi i Svätému Duchu i teraz i vždy i na veky vekov. Amin.

Príďte, pokloňme sa nášmu Kráľovi Bohu.

Príďte, pokloňme sa a padnime pred Christom, naším Kráľom Bohom.

Príďte, pokloňme sa a padnime pred samým Christom, naším Kráľom a Bohom.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt