Abba Ján Kolovos | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Abba Ján Kolovos
V jednom skýte jedli spolu niekoľkí mnísi. Bol medzi nimi aj vtedy mladý abba Ján Kolovos. V istom momente vstal jeden starší kňaz, vzal džbán s vodou a ponúkol bratov. Mnísi zo zbožnosti nevzali od neho vodu. Abba Ján si však zobral. Ostatní sa začudovali a opýtali sa ho:
– Ako ty, najmladší zo všetkých, si sa opovážil prijať službu starca?
Ján Kolovos odpovedal:
– Keď vstanem ja, aby som ponúkol vodou, radujem sa, keď ju odo mňa ostatní berú, pretože dostanem za to odmenu. Preto som teda prijal vodu od kňaza, aby som mu zabezpečil odmenu lásky. Ale prijal som ju aj preto, aby sa nezarmútil, keby nikto neprijal jeho ponuku.
Všetci obdivovali mladého mnícha a poučili sa z jeho rozvážnosti.

* * *
Raz abba Ján kráčal s niekoľkými bratmi po púšti. Avšak zotmelo sa a ich sprievodca stratil cestu. Mnísi to pochopili a opýtali sa starca Jána:
– Čo budeme robiť, otče? Náš sprievodca stratil cestu a hrozí nám smrť v tejto strašnej púšti.
Starec im riekol:
– Nič mu nehovorme, lebo sa zarmúti. Hľa, čo urobíme: Ja poviem, že choroba mi nedovoľuje pokračovať v ceste ďalej, ale zostanem tu až do svitania a potom nájdeme cestu.
Tak sa aj stalo. Zdržali sa na tomto mieste do rána a nezarmútili brata.
JÁN ZOZUĽAK: Drahokamy múdrosti. Karyes - Svätá Hora Atos, 2005.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt