Poučenia starca Paisija Svätohorského o dobrých myšlienkach | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Starec Paisij Svätohorský: O dobrých myšlienkach
Starec Paisij hovoril, aby sme mali dobré myšlienky. Naším cieľom podľa neho nie je len získanie dobrých myšlienok, ale dosiahnuť stav, aby sa naša myseľ úplne podriadila Božej blahodati. Christos od nás nežiada nič iné, len pokoru. Všetko ostatné doplní Božia blahodať. To znamená, že naša duša sa musí očistiť od zlých aj dobrých myšlienok a musí zostať holá. Jej jediným odevom má byť Božia blahodať, ktorú sme ako dar prijali vo svätom krste.

V prvom štádiu nášho duchovného snaženia sa máme usilovať o dobré myšlienky, pretože tak sa postupne približujeme k Bohu, ktorému patrí všetka sláva, česť a poklona.

Stále však musíme dávať pozor, či sa veci majú tak, ako si o nich myslíme. Keď sa človek neustále zaoberá svojimi myšlienkami a dôveruje im, postupne sa stáva ľstivým, hoci je od svojej prirodzenosti dobrý.

Skúsení mnísi nikdy nedôverovali svojim myšlienkam a keď mali odpovedať na nejakú otázku, modlili sa a postili sa, aby získali „informáciu“ od Božej blahodate. Keď dostali od Boha takúto „informáciu“, potom dali odpoveď na danú otázku.

Žiaľ, dnes, keď sa niekto pýta dokonca aj na zložité témy, ešte poriadne nestihne položiť svoju otázku, my ho prerušíme a neuvážene odpovedáme. To svedčí o tom, že nežiadame Božie osvietenie, nepočúvame ani rozum, ktorý nám daroval Boh. Naopak, hneď a bez váhania dôverujeme a súhlasíme so všetkým, čo nám prináša naša myšlienka a často má takéto konanie zhubné následky.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt