Evanjelium o Isusovi, ktorý kráčal po mori | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Isus chodí po mori
Evanjelium podľa Matúša – 14, 22 – 34 (zač. 59)
Hneď nato Isus rozkázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhý breh, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, sám vystúpil na horu, aby sa modlil. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Loď sa už nachádzala uprostred mora a zmietali ňou vlny, pretože fúkal opačný vietor. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k nim Isus, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, naľakali sa a hovorili, že je to prízrak. A od strachu kričali. Ale Isus sa im hneď prihovoril a povedal: „Vzmužte sa! To som ja! Nebojte sa!“ Peter mu odpovedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Isusovi. Ale keď videl silný vietor, zľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Isus hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: „Maloverný! Prečo si pochyboval?“ Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. Tí, ktorí boli na lodi, poklonili sa mu a hovorili: „Naozaj si Boží Syn!“ Keď sa preplavili na druhý breh, prišli do Genezaretského kraja.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt