Evanjelium o uzdravení posadnutých v gadarskom kraji | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji
Evanjelium podľa Matúša – 8, 28 – 9, 1 (zač. 28)
Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, stretli ho dvaja démonmi posadnutí, ktorí vyšli z hrobiek. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste. Skríkli a povedali mu: „Čo ťa do nás, Isus, Boží Syn? Prišiel si nás sem predčasne mučiť?“ Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Démoni ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, dovoľ nám vojsť do čriedy svíň.“ On im povedal: „Choďte!“ A oni vyšli a vošli do svíň. Nato sa celá črieda svíň začala rútiť dolu svahom do mora a zahynula vo vode. Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj udalosť s posadnutými. Tu celé mesto vyšlo v ústrety Isusovi, a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. A keď nastúpil na loď, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta.Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt