Svätý Ilarion Veľký sa modlí za dážď | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Svätý Ilarion Veľký sa modlí za dážď
V oblasti, kde zomrel Anton Veľký, tri roky nepršalo.
– Nielen my, ale aj zem smúti nad smrťou svätého, hovorili ľudia.
Len čo sa dozvedeli, že do ich krajov prišiel jeho učeník Ilarion, zarmútení z veľkého nešťastia prišli k nemu a padli mu k nohám.
– Pros Pána, aby sa nad nami zmiloval. Zomierame od hladu a smädu. Pomôž nám, úpenlivo ho prosili.
Ilarion trpel s nimi. Zodvihol svoje oči k nebesiam a riekol:
– Modlitbami svätého Antona pošli dážď chudobným, Pane, prosil a počas jeho modlitby sa spustila silná búrka.
Ale na prekvapenie len čo prestal dážď, vyšli zo zeme mnohé jedovaté plazy, zaútočili na ľudí a tí, ktorých uštipli, padali do bezvedomia.
Keď Ilarion videl toto pokušenie, zvýšil svoj hlas a volal:
– V mene Svätej Trojice buďte uzdravení.
V tej chvíli sa ľudia začali preberať a plazy sa stratili vo svojich dierach.
– Sláva Ti Bože! Sme zdraví, hovorili všetci s radosťou. Naše studničky sa naplnili vodou. Poďme sa napiť.
O chvíľu mu priniesli chorých a prosili:
– Uzdrav ich, svätý Ilarion. Máš Božiu moc.
A on položil na nich svoje ruky, pomodlil sa a Božia blahodať ich všetkých uzdravila.
Jasot, radosť a oslavné piesne zaplnili celé okolie.
JÁN ZOZUĽAK: Drahokamy múdrosti. Karyes - Svätá Hora Atos, 2005.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2021. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt