Starec Gerasim a videnie nestvoreného Božieho svetla | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Starec Gerasim a videnie nestvoreného Božieho svetla
Starec Gerasim, ktorý žil na Atose v skýte Agia Anna, bol jedným z mála askétov 20. storočia, ktorý videl nestvorené Božie svetlo. O tejto skutočnosti vedel len jeho duchovník, ktorému sa vyznával zo svojich hriechov. V jednom monastieri počas duchovného rozhovoru s mníškami chcel jeho duchovník, aby otec Gerasim porozprával o tom, ako ho Boh učinil hodným vidieť nestvorené Božie svetlo. Vedel však, že ak by ho o to prosil, určite by neuspel. Použil preto iný spôsob, aby starec Gerasim porozprával mníškam o tejto jedinečnej skúsenosti duchovného života Bohom osvieteného muža. Hovorí teda duchovník sestre Priskile:

– Táto vôbec nechápe, čo je to nestvorené Božie svetlo a stále sa ma vypytuje, aby som jej to objasnil.

V tej chvíli starec Gerasim naplnený blaženosťou spontánne začal rozprávať o tom, čo sám videl:

– Vieš... vieš, Božie svetlo je ako slnko... je ako množstvo sĺnk, veľké množstvo sĺnk, na ktoré keď sa pozeráš, oči ťa vôbec nepália. Ale naopak, tvoje srdce, tvoja duša sa naplňuje radosťou, pokojom, blaženosťou... Toto je nestvorené Božie svetlo, ktoré môže vidieť len čistá duša, očistená od hriechu a od každej telesnej vášne.

Mníšky ďakovali Bohu za takú veľkú príležitosť porozprávať sa s mníchom, ktorý už nepatril tomuto svetu.
JÁN ZOZUĽAK: Drahokamy múdrosti. Karyes - Svätá Hora Atos, 2005.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt