Evanjelium o uzdravení dvoch slepcov a nemého | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Uzdravenie dvoch slepcov a nemého
Evanjelium podľa Matúša – 9, 27 – 35 (zač. 33)
Keď Isus odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci, ktorí volali: „Zmiluj sa nad nami, Syn Dávidov!“ Keď vošiel do domu, slepci pristúpili k nemu a Isus sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Odpovedali mu: „Áno, Pane.“ Nato sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane podľa vašej viery.“ A oči sa im otvorili. Isus im pohrozil a povedal: „Dbajte o to, aby sa to nikto nedozvedel!“ Oni však, len čo vyšli von, rozniesli chýr o ňom po celom kraji. Keď (slepci) vychádzali, priviedli k nemu nemého človeka, posadnutého démonom. A keď vyhnal démona, nemý prehovoril. Zástupy sa divili a hovorili: „Také niečo sa v Izraeli ešte nikdy nestalo.“ Farizeji však hovorili: „S pomocou vládcu nad démonmi vyháňa démonov.“ Isus chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh v ľude.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt