Evanjelium o povolaní prvých učeníkov | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Isus povoláva prvých učeníkov
Evanjelium podľa Matúša – 4, 18 – 23 (zač. 9)
Keď (Isus) kráčal popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Andreja, ako hádžu siete do mora. Boli totiž rybári. A povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď nechali siete a nasledovali Ho. Keď odišiel ďalej, uvidel iných dvoch bratov, Jakuba Zebedeovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedeom opravujú siete. Aj ich povolal a oni hneď nechali loď i svojho otca a nasledovali Ho. Isus chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval ľudí od každej choroby a každého neduhu.Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt