Evanjelium na nedeľu svätých otcov I. všeobecného snemu | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Nedeľa svätých otcov I. všeobecného snemu
Evanjelium podľa Jána – 17, 1 – 13 (zač. 56)
Keď to Isus hovoril, pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby aj Syn oslávil teba. A ako si mu dal moc nad každým telom, rovnako tak on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. A večný život je to, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Isusa Christa. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako bol stvorený svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne, a oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Ja prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete, a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi vo svete, ja som ich zachovával v tvojom mene. Tých, ktorých si mi dal, som ochránil, a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Teraz však idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby v sebe mali moju dokonalú radosť.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt