Svätý Kozmas Etolský: O pokání | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Svätý Kozmas Etolský: O pokání
Svätý Kozmas Etolský hovorí:

Raz prišli dvaja muži, Peter a Pavol, a spovedali sa pri mne. Mali ste vidieť, ako som urobil, dobre či zle. Odhalím vám moje srdce a posúdite sami. Peter mi hovorí: „Ja, otče, odvtedy, čo som sa narodil, až doteraz, postil som sa, neustále sa modlil, konal milosrdenstvo voči chudobným, budoval monastiere, chrámy a mnoho ďalších dobrých skutkov som vykonal, ale svojmu nepriateľovi neodpustím“. Ja som rozhodol, že je súci pre peklo a ak by zomrel, nech ho nepochovajú, ale nech ho hodia do poľa, aby ho zožrali psy.

Prichádza Pavol a hovorí mi: „Odkedy som sa narodil, nevykonal som žiadne dobro, ale mám na svedomí mnoho vrážd, smilnil som s mnohými ženami, ukradol som mnoho vecí, spálil chrámy, monastiere, všetko zlé, čo sa udialo vo svete, som vykonal ja, ale svojmu nepriateľovi odpúšťam“. Hľa, čo som urobil s týmto. Objal som ho, pobozkal ho a povolil mu pristupovať tri dni k Prijímaniu. Urobil som dobre alebo zle? Prirodzene ma budete chcieť odsúdiť a poviete mi: Petra, ktorý urobil toľko dobrého a neodpustil len svojmu nepriateľovi, si pre takú malú vec odsúdil pre peklo a na zožratie vlkmi? A Pavlovi, ktorý urobil toľko zlého, si odpustil a dal mu povolenie pristupovať k Prijímaniu tri dni, pretože odpustil svojmu nepriateľovi? Áno, bratia moji, tak som urobil. A chcete vedieť, čomu sa podobá Peter? Droždiu, ktoré keď dáte do sto kíl múky, má takú silu, že všetku múku mení na cesto. Také sú všetky dobré skutky, ktoré vykonal Peter. Ale nepriateľstvom, následkom ktorého neodpustil svojmu nepriateľovi, zo všetkého urobil jed diabla. Preto som ho odsúdil pre peklo, aby večne horel s diablom.

A čomu sa podobá Pavol? Hore ľanu, do ktorej keď položíš malú horiacu sviečku, jej malý plameň zapáli celú horu. Všetky Pavlove hriechy sú ako hora ľanu a to, že odpustil nepriateľovi je ako sviečka, ktorá spálila všetok ľan, teda hriechy, preto som ho určil pre raj, aby sa stále radoval. A vy sa spovedáte? Ako sa vám darí? Keď ste kresťania, musíte sa spovedať.

Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt