Evanjelium na nedeľu o bezvládnom | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Nedeľa o bezvládnom
Evanjelium podľa Jána 5, 1 – 15 (zač. 14)
Potom bol židovský sviatok a Isus vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo veľké množstvo chorých, slepých, chromých, ochrnutých, ktorí čakali, kým sa voda pohne, pretože z času na čas do rybníka zostupoval anjel a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, akákoľvek choroba by ho trápila. Bol tam istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho Isus videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš vyzdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, ktorý by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda, a kým tam dôjdem sám, iný zostúpi predo mnou.“ Isus mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď vyzdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota, preto Židia uzdravenému hovorili: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ On im odpovedal: „Ten, ktorý ma uzdravil, mi povedal: Vezmi si lôžko a choď!“ Opýtali sa ho: „Kto je ten človek, ktorý ti povedal: Vezmi si lôžko a choď?“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Isus sa vzdialil od zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. Potom ho Isus našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, vyzdravel si, už viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie.“ Ten človek odišiel a povedal Židom, že to bol Isus, ktorý ho uzdravil.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2023. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt