Evanjelium na nedeľu svätého Gregora Palamu | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Nedeľa svätého Gregora Palamu
Evanjelium podľa Matúša – 2, 1 – 12 (zač. 7)
O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma a roznieslo sa, že je v (nejakom) dome. Ihneď sa zhromaždili mnohí, takže už nebolo miesta ani predo dvermi. A hlásal im slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Isus videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Sedeli tam však niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo tento tak hovorí? Rúha sa! Kto môže odpúšťať hriechy, okrem jediného Boha?“ Isus hneď svojím duchom spoznal, že takto uvažujú, a povedal im: „Prečo takto uvažujete vo svojich srdciach? Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: „Odpúšťajú sa ti hriechy“, alebo povedať: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď“? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ A hneď vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa čudovali, oslavovali Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt