Úprimná viera svätého Nektária | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Úprimná viera svätého Nektária
Svätý Nektários sa vyznačoval pravou a hlbokou vierou v Christa, ktorú preukazoval pri rôznych životných skúškach. Ako príklad jeho viery môžu poslúžiť slová, ktoré napísal ešte ako malé dieťa v Konštantinopoli: „Christe môj, opýtal si sa ma, prečo plačem. Rozpadol sa môj odev, rozpadli sa moje topánky, moje prsty vychádzajú von a trpím. Teraz v zime je mi chladno. Včera večer som bol pri Parafentovi a on ma vyhodil. Povedal mi, aby som napísal domov, aby mi odtiaľ niečo poslali. Christe môj, toľký čas pracujem a svojej matke som neposlal žiadne peniaze... Čo mám teraz robiť? Ako budem žiť bez odevu? Zašívam, prišívam, ale trhá sa. Odpusť mi, že Ťa obťažujem. Klaniam sa Ti a uctievam Ťa, Tvoj služobník Anastáz.“ Položil list do obálky, zalepil a napísal meno príjemcu: „Pre Pána nášho Isusa Christa. Na nebesia.“ S týmto listom utekal na poštu a stretol sa s istým mužom, ktorý sa ho opýtal:

– Kam bežíš, Anastáz?

– Na poštu, aby som poslal list.

– Ak chceš, vezmem tvoj list na poštu, pretože idem týmto smerom, odpovedal muž.

Anastáz mu dal list. Muž sa zahľadel na obálku a s prekvapením prečítal: „Pre Pána nášho Isusa Christa. Na nebesia.“ Zo zvedavosti otvoril obálku a keď prečítal obsah listu, zachvátil ho údiv. Rozhodol sa, že kúpi topánky a dá ich chlapcovi. Zabalil ich do balíka a napísal: Odosielateľ: Pán náš Isus Christos. Príjemca: Anastáz.

JÁN ZOZUĽAK: Drahokamy múdrosti. Karyes - Svätá Hora Atos, 2005.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt