Abba Ammon preukazuje lásku voči obvinenému mníchovi | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Abba Ammon a obvinený mních
Abba Ammon raz prišiel na miesto, kde žil mních so zlou povesťou. V ten deň vošla do jeho kélie akási žena. Okolití mnísi, keď sa o tom dozvedeli, zhromaždili sa a rozhodli sa ho vyhnať. Keď sa však dopočuli, že známy biskup Ammon sa nachádza v ich kraji, oznámili mu túto udalosť. Prosili ho, aby prišiel a potrestal vinníka.
Nešťastný mních, len čo sa dozvedel, že prichádza zástup mníchov s ctihodným Ammonom, schoval ženu do veľkého suda.
Keď Ammon vošiel do kélie, hneď pochopil, čo sa stalo, a kvôli náprave vinníka preukázal skôr lásku, než spravodlivosť. Sadol si teda na sud a prikázal, aby prehľadali kéliu. Keď nič nenašli, riekol im:
– Čo k tomu poviete? Boh nech vám odpustí.
Keď sa zástup mníchov vzdialil, vstal zo suda, chytil mnícha za ruku a povedal mu:
– Brat môj, daj pozor na svoju dušu. Dbaj o svoju spásu.
Po tom všetkom odišiel preč.
JÁN ZOZUĽAK: Drahokamy múdrosti. Karyes - Svätá Hora Atos, 2005.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt