Evanjelium na nedeľu Paschy | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Zmŕtvychvstanie Isusa Christa - Nedeľa Paschy
Evanjelium podľa Jána – 1, 1 – 17 (zač. 1)
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo s Bohom a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku s Bohom. Všetko bolo stvorené prostredníctvom neho a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Boh poslal človeka menom Ján. Prišiel ako svedok svedčiť o svetle, aby prostredníctvom neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, ale prišiel svedčiť o svetle. Bolo to pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet bol stvorený prostredníctvom neho, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný blahodati a pravdy. Ján o ňom svedčil a volal: „To je ten, o ktorom som povedal: Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci prijali, blahodať za blahodaťou. Lebo zákon bol daný prostredníctvom Mojžiša, ale blahodať a pravda prišli prostredníctvom Isusa Christa.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2024. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt