Uzdravenie posadnutého démonmi v kraji Gerazénov | Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC TOPOĽČANY
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΠΟΛΤΣΑΝΥ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ТОПОЛЬЧАНЫ
ORTHODOX PARISH TOPOĽČANY
Duchovné témy
Svätý Arsénij Kappadocký
Tropár, hlas 3
Dobre ukončený život v Bohu,
ukázal si sa ako čestná nádoba
Svätého Ducha, bohonosný Arsénios,
prijal si blahodať zázrakov
a všetkým dávaš rýchlu pomoc,
otče ctihodný, pros Boha,
aby nám daroval veľkú milosť.

Kondak, hlas 4
Novozasadený kvet Kappadokie
a drahocenná nádoba cností,
oslavujem ťa. Tento ako anjel
žijúci v tele stal sa
spolubývajúcim všetkých svätých,
vždy za nás prosí Christa,
aby nám daroval odpustenie hriechov.
Svätý Paisij Svätohorský
Tropár, hlas 3
Ako nádoba svätého Ducha
a voňavý kvet Raja si sa ukázal,
Paisij, a v askéze zreteľne rovnako
zápasiaci ako ctihodní otcovia Atosu.
Otče ctihodný, pros Christa Boha,
aby svetu daroval Božiu milosť.

Kondak, hl. 8
Vo svätej záhrade Panny,
s komboskini, krížom a svetlom
svojej lampady, bojoval si proti
tme hriechu a svietil ako najjasnejšia
hviezda, vrúcne ťa volajú
a uctievajú tí, ktorí sa k tebe modlia.
Raduj sa, otec Paisij.
Linky
Uzdravenie posadnutého démonmi v kraji Gerazénov
Evanjelium podľa Lukáša – 8, 26 – 39 (zač. 38)
Doplavili sa do gerazského kraja, ktorý je oproti Galilei. Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu nejaký muž z mesta, dlhý čas posadnutý zlými duchmi. Neobliekal sa a nebýval v dome, ale v hroboch. Keď zbadal Isusa, skríkol, padol pred ním a silným hlasom povedal: „Čo ťa do mňa, Isus, Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa, nemuč ma!“ Nuž rozkázal nečistému duchu, aby vyšiel z toho človeka. Už dlhý čas ho mal v moci. Aj ho spútavali reťazami a okovami a strážili ho, ale on putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesta. Isus sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ On odpovedal: „Légia,“ lebo do neho vošlo mnoho démonov. A prosili ho, aby im nerozkázal odísť do priepasti. Neďaleko na svahu sa pásla veľká črieda svíň. Prosili ho, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. Nuž démoni vyšli z človeka, vošli do svíň a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a utopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozhlásili to v meste i po vidieku. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Isusovi a našli človeka, z ktorého vyšli démoni, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Isusových nohách, a schytila ich hrôza. Tí, čo to videli, im porozprávali, ako bol zachránený posadnutý démonmi. A všetci obyvatelia gerazského kraja ho požiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Nastúpil teda na loď a vrátil sa. Muž, z ktorého vyšli démoni, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale Isus ho poslal preč so slovami: „Vráť sa domov a porozprávaj, čo ti urobil Boh!“ Odišiel a po celom meste rozhlasoval, čo mu urobil Isus.
Prečítajte si tiež:
Najnovšie články
Najnovšie videá
Pravoslávne kresťanstvo


PCO Topoľčany na Facebooku
  © Webdesign Juraj Zozuľak 2013 – 2023. Content by Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Kontakt